Med nöjda kunder kommer man långt, men med ett förtroende kommer man längre.